/ Thinkstock/Getty Images
Депутатите ще започнат пленарното заседание в четвъртък с доклад на Комисията за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) за дейността през изминалата 2019 г.

За отчетения период Антикорупционният орган ще представи пред парламента свършеното в областта на противодействието на корупцията и на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност.

КПКОНПИ с искове за 850 милиона лева през миналата година

Това ще бъде първият годишен доклад на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, който оглави комисията в края на миналата година.

Депутатите ще се запознаят още и със състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2019 година, както и с доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за същия период.

КПКОНПИ внася в съда иска за отнемане на незаконното имущество на Прокопиеви

В рамките на пленарното заседание ще бъде подложени на гласуване и промените в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, който предвижда обмена на информация и документи между управляващите органи, кандидатите и бенефициентите да се извършва чрез информационна система за сигурно електронно връчване.
БГНЕС