320 000 уязвими домакинства получават еднократна помощ от 148,35 лв. за електроенергия. Подкрепата ще бъде оказана по новата мярка „Подкрепа на уязвими домакинства - SAFE“, която е с бюджет от близо 47,5 млн. лв. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Операцията беше гласувана по време на заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) след седмото изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) и създаването на нова Приоритетна ос, към която е насочен финансов ресурс от инструмента REACT-EU.

Двойно повече пенсионери ще минат над линията на бедност през 2023 г.

Основната цел на операцията е оказване на подкрепа на уязвимите домакинства да посрещнат разходите си за потребление на енергия с цел превенция от изпадане в бедност и социално изключване“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика са първите възползвали се от новия инструмент на Европейската комисия за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на висока инфлация.

При изчисляването на размера на еднократната подкрепа за едно уязвимо домакинство, освен инфлацията за последната година са взети предвид и средните разходи за топлоенергия и електроенергия на домакинствата през 2022 г., които са предоставени от Националния статистически институт.