Задължиха инвеститори да наемат местна работна ръка
Задължиха инвеститори да наемат местна работна ръка / netinfo

Предприемачите в община Марица, която е на челно място в страната по размер на чуждестранните инвестиции на глава от населението, вече ще са длъжни да наемат неквалифицирания си персонал от местното население. Това важи за всички случаи, в които инвеститорът закупува общински терен за реализация на инвестицията. Новата норма е записана в решение на Общинския съвет, гласувано на днешната сесия. То бе по предложение на независимия Иван Ненов, но получи единодушна подкрепа.

Условието за наемане на неквалифицирани работници от местното население е в рамките на разработената общинска програма за интеграция на ромите. Тя предвижда още създаване на мобилен здравен кабинет, който ще извършва по селата профилактика на инфекциозни и гинекологични заболявания. Той ще се финансира не от общинския бюджет, а по проект, с който ще се кандидатства пред еврофондовете.