Все повече българи полагат грижи за по-чиста околна среда
Все повече българи полагат грижи за по-чиста околна среда / БГНЕС, архив

Все повече българи (74% от запитаните) полагат усилия, за да живеeм в по-чиста околна среда. Това показва сравнение на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

МОСВ попита българите "Кои от начините за намаляване на замърсяването на въздуха прилагате във всекидневието си?". Най-голям е делът на тези, които заявяват, че ходят пеш. През март техният процент е бил 58,5%, а в края на ноември се увеличава до 60,3%.

Целенасочено градски транспорт вместо личния си автомобил през ноември използват 19,5%, докато през март този дял е 17,7%. Замяната на личния автомобил с обществен транспорт се практикува най-вече от високообразованите и жителите на София, сочат данните от изследването.

Натовареният трафик в столицата, както и разширяването на линиите на метрото вероятно карат все повече хора да разчитат на този начин на придвижване.

13% от анкетираните ползват велосипед, за да намалят трафика и вредните газове в атмосферата. Делът на хората, които заменят автомобила си с колело е почти четири пъти по-висок сред мъжете, в сравнение с този при жените.

Все още е непопулярно използването на въглища с ниско съдържание на пепел и сяра. Този начин на опазване на околната среда практикуват едва 6% от запитаните.