/ БГНЕС, архив
Сметната палата описа нередности в „БДЖ - Товарни превози“, зам.-министърът не знае за одита
100752
Сметната палата описа нередности в „БДЖ - Товарни превози“, зам.-министърът не знае за одита
  • Сметната палата описа нередности в „БДЖ - Товарни превози“, зам.-министърът не знае за одита
Заместник-министърът на транспорта Велик Занчев, който отговаря за железопътния транспорт, не е запознат с одитния доклад на Сметната палата на „БДЖ - Товарни превози“, който показва нередности. Това стана ясно от отговора му на въпрос на Дарик след заседанието на транспортната парламентарна комисия.
 
Докладът отчита проблеми в управлението на имотите на дружеството и в провеждането на обществени поръчки. Публикуваният на сайта на Сметната палата доклад от одита на „БДЖ - Товарни превози“ е за периода 2015-2016 г., като в заключението се казва, че има несъответствие на управлението на дружеството със законовите изисквания.
 
„Странни“ обекти в обществената поръчка за охрана на „БДЖ-Товарни превози“?

По оценка на Сметната палата „БДЖ - Товарни превози“ притежава 831 имота за общо 17,1 млн. лева. За част от имотите обаче компанията не разполага с документи за собственост. Липсват актове за собственост или документи за строеж, например.
 
Одитът посочва още, че са отдавани под наем ведомствени имоти на хора, които нямат трудов договор с дружеството, определяна е начална наемна цена, без да има изготвена оценка от независим оценител, а контролът върху управлението на имотите е недостатъчен.

Sofia Photo Agency, архив

Проверката на възлагането на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) пък показва, че в една процедура е поставено изискване, което ограничава участието на лицата в нея. И още - допускани са участници до следващ етап, въпреки че подадени от тях документи не съответстват на условията, избран е участник, който не отговаря на предварително поставените изисквания на възложителя.
 
Одитът открива и изпълнение на договорите в частично съответствие с клаузите им.
 
През одитирания период са извършени разходи за доставки и услуги, без да бъде приложен редът за възлагане на обществени поръчки на ЗОП, въпреки наличието на основания за това, свързани с доставка на гориво; ремонт, поддръжка и резервни части на автомобили и др.