Отворят процедури за 1,3 млрд. лева по програма Околна среда
Отворят процедури за 1,3 млрд. лева по програма Околна среда / БГНЕС, архив

Над 1,3 млрд. лв. ще бъдат отпуснати до края на годината по Оперативна програма "Околна среда", съобщи във Велико Търново министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

По нейни думи част от процедурите вече са отворени, а с други това ще се случи през следващите месеци. "В сектора "Води" 17 общини вече са подали ранни проекти. Осигуреното вече финансиране е над 700 млн. лв. За "Отпадъци" са отпуснати 98 млн. лв. по една отворена процедура, за опазване чистотата на въздуха средствата са 115 млн., за наводнения - 20 млн. лв., а за укрепване на свлачища - 56 млн. лева", обясни министърът.

Тя посочи, че общините ще могат да кандидатстват по още два финансови механизма - по Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще бъдат отпуснати 61 млн. лв., а още 15 млн. лв. ще бъдат осигурени от Националния доверителен еко фонд. Ще бъде дадена зелена светлина за проекти, свързани с енергийната ефективност и насърчаване използването на превозни средства, които не замърсяват въздуха.

Министърът на околната среда изтъкна, че приоритет ще продължи работата по проекти, насочени към секторите "Води" и "Отпадъци", като целта е да бъдат надграждани вече изградените системи.

"Предвидени са 350 млн. лева за компостиращи инсталации. Голям обем от отпадъците, които генерират общините, са биоразградими. Чрез изграждането на инсталации, общините могат да превърнат отпадъците в реален ресурс. Компостът може да бъде използван за наторяване или облагородяване на терени, за целите на поддържането на зелените системи на града", каза още Ивелина Василева.

По нейни думи този вид проекти, освен че осигуряват грижа за природата, имат много други ефекти - създават допълнителна заетост, отварят работни места, носят допълнителни приходи в бюджета на общините, създават предпоставки за развитие на икономически дейности.

Други новини от Велико Търново