КЗК глоби фирми за неправомерна адвокатска дейност
КЗК глоби фирми за неправомерна адвокатска дейност / netinfo

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на обща стойност 150 000 лева на четири фирми за неправомерна адвокатска дейност, съобщиха от антимонополния орган.

Събраните от Комисията за защита на конкуренцията данни показват, че без да са адвокатски сдружения, санкционираните предприятия предлагат, типично адвокатски услуги, пряко или чрез български адвокати, в качеството им на подизпълнители.

КЗК е наложила имуществени санкции: от 50 000 лв. на „Си Ем Ес Камерън Маккена” ЕООД, от 40 000 лв. на “Ди Ел Ей Пайпер Вайс-Тесбах – Клон София” и от 30 000 лв. на „Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати” ЕООД и „Си Ем Ес Райх–Рорвиг Хайнц” ЕООД.

Преписката е образувана по молба на няколко адвокатски кантори, сред които АД „Батков и Сие”, АД „Борислав Боянов и Ко” и други.

Комисията за защита на конкуренцията приема, че поведението на четирите дружества противоречи на добросъвестната търговска практика, по смисъла на чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията и следва да бъде санкционирано и преустановено.

КЗК счита, че предлагането на адвокатски услуги от страна на търговски дружества, чрез използването на имената на известни чуждестранни кантори, представлява недобросъвестно поведение, тъй като по този начин се заобикаля приложението на разпоредбите на Закона за адвокатурата спрямо поведението на ответните страни. Това дава възможност на предприятията и техните представители да не спазват задълженията на адвокатите и да извършват действия, за които биха били подведени под отговорност за нарушение на Закона.

Анализът сочи, че принципно, ако биха желали да се съобразят с националното законодателство и да се регистрират като адвокатски сдружения, респективно като български или чуждестранни адвокати, ответните страни биха могли да го направят безпрепятствено, както това е направено от молителите по преписката.