Кабинетът внесе актуализацията на бюджета в НС
Кабинетът внесе актуализацията на бюджета в НС / снимка: БГНЕС

Правителството внесе в деловодството на парламента проектите за актуализация на държавния бюджет за 2014 г. и на НЗОК, съобщава БТА.

Актуализираните прогнози за приходите по държавния бюджет предвиждат неизпълнението на планираните параметри да възлезе на 1061, 8 млн. лв. /1,3 на сто от прогнозния БВП/, което е разчетено в изготвения проект за промени в бюджета за 2014 г. Проектът предвижда влошаване на салдото по държавния бюджет с 1 510,3 млн. лв. /1,9 на сто от прогнозния БВП/ спрямо разчетите по Закона за бюджета за 2014 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2014 г. става в размер на 2 846,5 млн. лв. /3,6 на сто от прогнозния БВП/.

Предвижда се и влошаване на годишната прогноза за дефицита на касова основа по Консолидираната фискална програма /КФП/ до 4 на сто от прогнозния БВП /3 152,3 млн. лв./, пише в решението на МС.

Влошаване на бюджетното салдо спрямо заложените параметри с разчетите към бюджета за 2014 г. се очаква главно по сметките за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и бюджета на НЗОК.

Предвижда се увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22, 5 млрд. лв. /28, 4 на сто от прогнозния БВП/, както и на максималния размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, да бъде увеличен с 2 млрд. лв. във връзка с предвидената възможност за издаване на държавни гаранции в полза на Фонда за гарантирането на влоговете в банки.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. осигурява допълнително 100 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ. Според проекта средствата ще бъдат покрити с наличността в началото на 2014 г. по бюджетната сметка на НЗОК в размер на 100 248 хил. лв.