FCE: Насърчителна банка е най-добрата малка банка в България
FCE: Насърчителна банка е най-добрата малка банка в България / netinfo

Авторитетното британско финансово издание Finance Central Europe определи Насърчителна банка за „Най-добра малка банка в България” за 2008 г. Българската финансова институция ще бъде включена в традиционното годишно издание на списанието със стоте най-добри банки в Югоизточна Европа за 2008 г. („FCE’s Top South East Europe Bank Rankings 2008„).

В изданието стоте най-добри финансови институции в региона са подредени по активи, капитал, брутна печалба, възвръщаемост на активите и собствен капитал. Класацията е изготвена на база на годишните отчети на институциите, заверени от международни одитори.

Според проучването Насърчителна банка е на 6-то място в банковата система у нас по показателя възвръщаемост на активите. Изданието е изготвило и отделни класации на топ банките за всяка от държавите в региона. Включени са страните Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.

Списание Finance Central Europe e с фокус изцяло върху пазарите в Централна и Източна Европа. Аудиторията на изданието включва някои от най-влиятелните личности в региона и по целия свят.

Насърчителна банка предстои да бъде трансформирана в Българска банка за развитие. Законът за създаването на институцията беше приет от парламента на 23 април тази година.

Той предвижда бъдещата банка да предоставя дългосрочно инвестиционно кредитиране и да развива кредитни програми за стимулиране на износа. Към банката ще се структурира гаранционен фонд, който ще предоставя гаранции на малки и средни предприятия (МСП) по кредити към търговските банки в страната и така ще допълва недостига на обезпечение, което е характерен проблем за българските МСП. Ще се създаде също Фонд за рисков капитал, чрез който ще се финансират бизнес идеи с по-висок риск и ограничени активи, но с добра перспектива за развитие, в приоритетни области на националната икономика.