/ Dariknews.bg, Eли Ташева
Рехабилитацията на стената ще удължи живота на язовира с половин век
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков присъства на демонстрация на новата технологията, по която се извършва рехабилитацията на язовир "Студена" край Перник.
 
Проектът за обследване и рехабилитация се реализира по нова технология, която се прилага за първи път в България. Методът позволява ремонтните дейности да се извършват без спиране на водоподаването и без да се източва водният обект, който водоснабдява района на Перник, обясниха специалисти от консорциум
"Хидроконструкция-Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ)-Карпи".
 
Рехабилитацията на съоръжението и на пречиствателната станция за питейни води към него е част от изпълнявания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството "Проект за развитие на общинската инфраструктура", финансиран от Световната банка и държавния бюджет на стойност близо 32 млн. лева.
 
По думите на министър Ненков водният обект осигурява питейна вода за население над 100 000 жители в градовете Перник и Батановци, селата Големо Бучино, Люлин, Дивотино, Витановци, Мещица, Черна гора, Лесковец, Богданов дол и Ярджиловци, както и промишлено водоснабдяване.
 
Съоръжението се експлоатира вече повече от 60 години, като не са правени ремонти от построяването му.
 

Dariknews.bg, Eли Ташева


С изпълнението на проекта ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването.
 
Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца, като се предвижда ремонтът да бъде завършен до ноември 2018 г.