Асоциация алармира за неотговарящи на изискванията вносни торове в България
Асоциация алармира за неотговарящи на изискванията вносни торове в България / netinfo

Глобалната финансова криза и стагнацията на международните и българския пазари доведоха до временно спиране на дейността на торовите заводи Неохим АД и Агрополихим АД и ситуацията стана повод за спекулативни прогнози за провал на земеделската реколта, обявява в официална декларация, адресирана до селскостопанските производители Асоциацията на българската торова промишленост.

Наличните азотни и фосфорни торове в складовете на заводите са достатъчни, за да обезпечат нуждите на селскостопанските производители в България, се посочва в декларацията. Инсталациите на заводите производители са в състояние на пълна готовност и при евентуално повишено потребление на торове незабавно ще започнат производство.

Асоциацията на българската торова промишленост алармира и че внесените до момента в страната торове не отговарят на изискванията на „ЕС-ТОР” и не са придружени с необходимите сертификати, гарантиращи липсата на вредни за здравето вещества и пожаро- и взривобезопасност съгласно европейските стандарти. Внесените торове не са регистрирани в Националната служба за растителна защита и това може да бъде пречка за зърнопроизводителите при кандидатстване за европейска субсидия.

В днешната сесия книжата на Неохим АД добавиха 3,97 процента към стойността си до 33.07 лв. средно за лот при прехвърлени между инвеститорите 301 ценни книги.