/ ОД на МВР-Ямбол
На 25 февруари в сградата на Централна поща-Ямбол, в изпълнение на предварителна заявка и при много добра организация и взаимодействие между домакините и служителите на областната дирекция са приети аявления за издаване на 40 лични карти, 10 паспорта и 25 свидетелства за управление на моторни превозни средства, съобщиха от полицията.

Изтичат повече от 2 млн. лични документи (ВИДЕО)

Заплащането на таксите за услугите се извърши на място чрез ПОС терминално устройство или чрез  пощенски запис, по избор на гражданите. „Организираният прием спестява време и чакане на опашки“, отчетоха служителите подали заявления за български документи.

ОД на МВР-Ямбол

В резултат на повишения интерес от страна на гражданите към организирания прием на заявления за издаване на български лични документи се увеличи броят на заявките, подадени от кметове на населени места и представители на фирми и учреждения за посещение на място на екипи от сектор „БДС“.  

За извършване на тази услуга организаторът подава писмено искане и изготвя списък на желаещите да се възползват от нея. Работата на мобилните екипи продължава по график.

Над 500 заявления за издаване на български лични документи са приети за седмица

Припомняме, че гражданите  с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОД на МВР, имат възможност да подават заявления за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената БДС на територията на областта.

Подмяна на български личен документ може да стане  преди изтичане на валидността на притежавания, а граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да подават заявленията си и на онлайн адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.