/ netinfo
Може би скоро ще започне проектиране на ремонтно-възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на стената на язовир „Огоста“ и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател. Това е предметът на обществената поръчка, обявена от Министерството на земеделието, храните и горите на 22 май тази година.

Прогнозната стойност на проекта е 64000 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на офертите е изтекъл на 30 май.

Опасното отношение на Министерството на земеделието към язовир „Огоста“?!

Тази обществена поръчка е първата реакция на агроведомството след предложение на Окръжна прокуратура Монтана, публикувано с дата 11 май на страницата на Апелативна прокуратура-София. В него държавните обвинители приканват Министерството на земеделието като принципал - собственик на язовира да вземе мерки за състоянието му определено като „опасно”. 

В становището се изтъква още, че има „нередности и пропуски в експлоатацията и поддържането на язовир „Огоста”, свързани с установен свлачищен процес по левия скат на съоръжението, граничещ с град Монтана, повредени зони на каменната облицовка на стената и други".