/ Община Видин
Община Видин днес получи две нови сметосъбиращи машини по трансграничен проект. Кметът Огнян Ценков, заедно с общинското ръководство, общински съветници, експерти и работници, посрещна машините на паркинга при административната сграда. На събитието присъстваха заместник областният управител Анжело Методиев и архимандрит Антим – протосингел на Видинска Света митрополия.

„Днес можем да се поздравим с още една хубава придобивка за Община Видин, която е в полза на всички жители“ – заяви Ценков. Той обясни, че предстоящите дейности във връзка с новите автомобили са свързани с демонстрационно почистване на сметища, а в рамките на проекта ще има обмяна на опит за служители на двете администрации от общините Видин и Зайчар (като служителите от сръбската община ще се запознаят с работата на Регионалното депо за битови отпадъци) и други.

На 22.11.2016 г. Община Видин сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на договора е 547 711,82 евро. От тях европейско финансиране: 465 555,04 евро и българско национално съфинасиране: 46 190,12 евро. Сръбското съфинасиране е 35 966,66 евро.

Стойността на сметосъбиращите машини възлиза на 248 800 евро, или 486 609 лева с ДДС. Продължителността на проекта е 24 месеца – от 23.11.2016 до 22.11.2018. „За да се осъществи проекта, Община Видин се е възползвала от Фонда за подкрепа на местната власт ФЛАГ, като имаме краткосрочен кредит в размер на 340 000 лв. и с възвръщането на средствата, които Общината е изразходвала като оборотни, този кредит ще бъде възстановен“ – каза видинският кмет. Той допълни, че подписаният с Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор, е за 100% безвъзмездна финансова помощ.

От страна на фирмата-доставчик на техниката - „Авто Инженеринг холдинг Груп“, на събитието присъства Анна Кунчева, която представи техническите параметри на автомобилите. Договорът за доставката е сключен на 14.12.2017 г. Гаранцията на основното шаси е валидна 3 години след приемане на сертификата, или след достигане на 100 000 км.

Всички дейности по проекта ще допринесат за намаляване на рискове като суша, наводнения, горски пожари, свлачища и замърсяване на околната среда, както и за тяхното предотвратяване и ще повишат административния капацитет в тази област на отговорните експерти в дългосрочен план.