/ Районен съд Стара Загора
До 12 ноември
Окръжният съд във Враца преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански и търговски дела до 12 ноември - като допълнителна извънредна мярка за превенция на разпространението на COVID-19, съобщиха от пресцентъра на съда.

Изключение ще се прави за делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, уточняват от съда. Насрочените дела за този период ще се отсрочат за нови дати, възможно най-близки до първоначално определените за заседания.

От 1 до 12 ноември справки по делата ще се извършват само по телефоните, обявени на сайта на Врачанския окръжен съд, или по електронната поща, се допълва в съобщението.

За същия период се ограничава достъпът на граждани, адвокати и вещи лица до помещенията на деловодството и адвокатската стая на съда.

Информационният център и регистратурата ще продължат да работят и да приемат документи.
БТА