/ РЗОК-Враца
Ден на отворените врати се организира в Районната здравно-осигурителна каса във Враца. Поводът е 20-годишнината от създаването на здравната каса във Враца. Всички, които искат да се запознаят от близо с работата на институцията ще могат да го направят във времето от 9.30 до 12:00 ч.

РЗОК-Враца е създадена на 14 април 1999 г. и е деветата в реда по учредяване структура на НЗОК в страната. Това става със заповед на тогавашния директор на НЗОК д-р Илко Семерджиев.

Основна цел на институцията е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Светозар Симеонов
Светозар Симеонов

Първият директор на РЗОК-Враца е д-р Александър Семков. От създаването досега РЗОК-Враца има общо петима директори. Настоящият директор Светозар Симеонов заема поста от 2008 г.

Зам.-директор на РЗОК-Враца е д-р Елза Йорданова. В началото на здравната реформа екипът на институцията се състои едва от петима души. Тези служители и до днес работят в здравната каса. В момента общия брой на заетите е 57.