При голям интерес протича общественото обсъждане.
При голям интерес протича общественото обсъждане. / Дарик - Враца
При голям интерес в 17 ч. във Враца започна общественото обсъждане на доклада за проучването и анализа на ефективността на действащите социални услуги на територията на общината. Докладът е изготвен от Института по социални дейности и практики. Събитието се провежда в конферентната зала на Община Враца. Началото на срещата бе дадено от кмета на община Враца Калин Каменов.

Калин Каменов даде начало на срещата.
Дарик - Враца

„Доклада, който ще чуем си поставя задача да извади трудностите и предизвикателствата пред социалните услуги в община Враца. Да покаже нуждата от подобряване на някои дейности, от оптимизиране на други. Така че да предлагаме много по-качествени и по-добре платени услуги, така че да се намали и текучеството на персонала в тези услуги. Като социално отговорна община ние не може да си заравяме главата в пясъка и да казваме, че всичко е наред. И това при положение, че непрекъснато има текучество на персонал, че има сигнали за недобро отношение в някои от услугите. Смятам, че когато има проблеми трябва да ги назоваваме с истинските им имена и да търсим решения“ – каза в началото на срещата кметът Каменов.

Специално за читателите на „Дарик“ Даринка Янкова – изпълнителен директор на Института по социални дейности и практики подчерта основните изводи и препоръки от изготвения доклад за социалните услуги в община Враца. „Проучването е направено сред 10 социални услуги, които са делегирани от държавата дейности. Искахме да направим този анализ и изследване, за да имаме една снимка, с която да кажем това е постигнато, а това са областите за развитие. Можем да кажем, че всички социални услуги работят в съответствие с нормативната уредба, отговарят на стандарти, на предназначението си. Има многообразие от услуги в община Враца“ – каза Даринка Янкова.

Даринка Янкова - първата вдясно.
Дарик - Враца

Едно от предложенията на експертите е специалистите, които дават дежурства в 24-часовите социални услуги е да преминат само на дневна работа и така да покриват нуждата от такива специалисти в няколко вида услуги. Това обаче ще е възможно само ако Общината създаде единна организация и управление на различните социални услуги. Това е възможно чрез създаването на Комплекс за социални услуги, каквито вече има на други места в страната. Друга препоръка е да се сформира общност на социалните специалисти във Враца, за да обменят добри практики.

„Във Враца има много добри практики – хареса ни опитът на управителите на Центровете за деца с увреждания да ги извеждат от тези Центрове. Изключително постижение е това, че в Преходното жилище децата сами си готвят и поддържат хигиената. На добро ниво са и двете консултативни услуги – Центъра за обществена подкрепа и Дневният център за деца и младежи с увреждания“ – подчерта Даринка Янкова.

От Института по социални дейности и практики поздравиха Община Враца за смелостта да се направи такова проучване и благодариха на всички хора, участвали в проучването за тяхната откровеност.

Дебатът продължава и в момента.