Фондация „Тодор Рачински“ чества двама велики учени

Кметът бе гост на честването във Враца.
Кметът бе гост на честването във Враца. / Община Враца
Национална фондация „Тодор Рачински“ отбеляза във Враца 90 години от рождението на акад. Никола Томов и акад. Цено Хинковски. На проявата официален гост бе кметът Калин Каменов, който благодари на всички, че продължават да пазят паметта на великите учени, допринесли за развитието на нашия край.

Акад. Никола Томов, български агроном селекционер /1927-1998/. Заместник-директор на Института по царевицата в Кнежа (1971-1977) и негов директор (1978-1991). Има принос в областта на технологията на царевичното производство, генетиката и селекцията на царевицата. Създава 16 нови вида хибрида царевица, които заемат значителна част от царевичните посеви на България.

Акад. Цено Хинковски /1927-2013/ е виден учен в областта на популационната, клетъчната и молекулярната генетика с приложение в селекцията, развъждането и репродукцията в животновъдството, основани на постиженията на съвременните биотехнологии, методи за изкуствено осеменяване.