50 момичета и момчета ще имат нов дом в Монтана
50 момичета и момчета ще имат нов дом в Монтана / Петя Димитрова
50 момичета и момчета ще имат нов дом в Монтана
68800
50 момичета и момчета ще имат нов дом в Монтана
  • 50 момичета и момчета ще имат нов дом в Монтана

За деца в риск и със здравословни проблеми община Монтана реализира проект „Привлекателни и топли социални заведения» и откри три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Новите сгради са построени с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 – 2013) по проект.

В центровете и жилището от март следващата година трябва бъдат настанени  50 деца и младежи, които досега са живели при неподходящи за тяхното развитие условия.

В деня на Свети Николай Чудотворец  новите сгради бяха осветени от отците Емил и отец Николай. На откриването присъстваха представители на общинската и държавна власт, социалните институции и медиите.

„Това е поредния социален проект, които осъществяваме с грижа за деца и младежи, които сега са в институции и имат право като всички други на по-добри условия за живот, заяви кметът на Монтана Златко Живков. До март следващата година  в центровете и жилището ще намерят свой дом 50 момичета и момчета. За тях ще се грижат близо 40 различни специалисти и в това е другия социален момент на проекта – разкриването на нови работни места“, допълни Живков.