/ Община Видин
Кабинетът прие решение за изменение на Договора за концесия за услуга върху пристанищен терминал „Видин - Север“ и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин“, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.

С промените се удължава срокът на концесията до законово допустимия, определен в Закона за концесиите, както и отпада задължението на концесионера за осигуряване на определен товарооборот и посещения.

Мотивите за второто изменение са свързани с трайните последици за транспортния сектор от COVID-19, както и невъзможността да се прогнозира колко време ще е необходимо за пълното възстановяване на пристанищната дейност по река Дунав.