/ ThinkStock/Getty Images
Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор.

От 09:30 часа  до 11:50 часа и от 13:00 часа до 15:30 часа, съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОД на МВР, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Велико Търново - група ВТ 2001 - 3000, серия КP, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.

Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.

Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОД на МВР, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки: 062/662-254.