ВТУ дава шанс за образование на студенти в неравностойно положение
ВТУ дава шанс за образование на студенти в неравностойно положение / DarikNews.bg

Великотърновският университет започва изпълнението на дългосрочна програма „Образование за по-добро бъдеще“. Основната цел е създаването на специални условия за прием и обучение на студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца, лишени от родителска грижа, в SOS детски селища, центрове за настаняване от семеен тип или са били настанени със съдебни решения при роднини и в приемни семейства. Програмата обхваща също младежи и девойки, които са кръгли сираци на възраст до 26 години, информира заместник- ректорът по учебната дейност проф. Стоян Буров.

За учебната 2016-2017 г. университетът ще приеме 60 девойки и младежи за студенти, редовно обучение, по следните специалности:
Социална педагогика- 5 места
Начална училищна педагогика и специална педагогика- 3 места
Педагогика на обучението по история и география- 5 места
Педагогика на обучението по история и английски език- 5 места
Педагогика на обучението по история и философия- 5 места
Педагогика на обучението по български език и история- 5 места
Педагогика на обучението по български и чужд (английски, немски, френски, руски) език- 10 места
Педагогика на обучението по български език и география- 5 места
Педагогика на обучението по математика и информатика- 5 места
Теология- 3 места
Социални дейности- 4 места
Библиотечно-информационни дейности- 5 места

„Избрахме педагогическите специалности, защото смятаме, че тези участници в програмата ще могат да се реализират в тези направления. Това е една професия, която дава сигурност и защита. Все повече ще се търсят учители. Освен това те ще работят с деца. За тях ще бъде признание ако започнат тази работа и смятам, че ще я вършат с любов. Самото направление е обявено от държавата като приоритетно и вероятно студентите ще вземат по-високи месечни стипендии”, сподели проф. Стоян Буров.

Кандидатирането за посочените специалности може да започне веднага, в рамките на акцията „Рано рани“, а записването – след придобиване на диплома за средно образование. То ще продължи до попълване на обявените места.Студентите, включени в програмата, се освобождават от такси за обучение, ще бъдат приоритетно настанявани в студентските общежития и ще получават целеви стипендии. Специално за тяхната издръжка ще се основе паричен фонд, който ще се попълва от средства на университета, на спонсори и дарители. Ще се разработят проекти, с които ще се кандидатства по национални и европейски програми. Университетът ще се обърне за съдействие и подкрепа от страна на министерството на образованието и науката, социалното министерство, президентството и Народното събрание, както и към фондации и организации, които имат за предмет подобна дейност. След завършване на висше образование университетът ще се погрижи за професионалната реализация на участниците в програмата.

„Каквото и да направи държавата, аз си мисля за този фонд, който смятаме да направим. В него ще се събират средства за подпомагане на тези деца. Разбира се европейските програми също са в ход. Просто искаме да помогнем и искаме да привлечем студенти в университета”, сподели ректорът проф. Христо Бонджолов.
Програмата ще се ръководи от директор, утвърден от Академичния съвет и назначен от ректора на университета.

Проф. Бонджолов определи акцията за ранно записване на студенти „Рано рани” като изключително успешна. До този момент записаните студенти са 100 души, а тези които са си запазили места са 415, 18 от които в платено обучение.

За да бъдат разяснени по-добре акциите на университета и всички варианти за кандидатстване и записване на студенти, от ръководството са решили да издадат специален вестник. Той ще бъде безплатен и ще се разпространява от утре. В него ще бъде открита подробна информация за университета, всички необходими контакти за бъдещите студенти.

„Идеята за вестника се появи в движение. Информацията е много и на много места в страната се оказва, че за някои акции не ни вярват. И в момента идват и питат дали е вярно, че има акция „Рано рани”. Целта е вестникът да популяризира актуалните акции на университета за приема. В него ще откриете обръщенията на проф. Бонджолов и проф. Буров. Описали сме и възможностите за платено обучение, което е с ниски такси. Искаме да покажем, че педагогическо право се получава не само в педагогическите специалности. Посочени са и придимствата на ВТУ, информация за материалната база и за Велико Търново”, обясни проф. директорът на Кандидатстудентското бюро проф. Андрей Андреев.