/ ThinkStock/Getty Images
Със свое решение КПКОНПИ установи конфликт на интереси на бившия заместник-кмет на Община Стражица Георги Бянов, съобщиха от Антикопционната комисия.

Производството срещу него е започнало по сигнал. В хода на проверката е установено, че той е изпълнявал длъжността „кмет“ в периода 1 октомври 2019 г. - 11 ноември 2019 г. и е подписал две платежни нареждания в полза на неговата съпруга.

Предадоха на съд бивш зам.-кмет на община Кубрат за злоупотреба за 1 259 228 лв.

Тя е работила по граждански договор по Проект „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2019“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Вместо да си направи самоотвод и да делегира правомощията си на друг заместник-кмет на Общината, Бянов е разпоредил плащания към съпругата си, с което е извършил действия в частен интерес в полза на свързано с него лице.

Наложена му е глоба в размер на 5 000 лв.