/ Рени Първанова
Един гражданин е загинал при пожари в област Велико Търново през месец март тази година, а двама са пострадалите. Загиналият гражданин е на територията на РС „ПБЗН“-Горна Оряховица, а пострадалите са в РС „ПБЗН“ във Велико Търново и Горна Оряховица.

Трима граждани са загинали при пожари през февруари в областта

В сравнение със същия период на миналата година броят на загиналите се запазва, а на пострадалите се е увеличил с един. През периода на територията на област Велико Търново са регистрирани общо 308 излизания. В сравнение със същия период на миналата година те са с 161 повече.

Инцидент в търновски шивашки цех наложи евакуиране на работниците

От тях пожарите са 293, от които 46 с материални щети и 247 без материални загуби. Най-голям брой излизания има районната служба в Свищов – 71, след нея се нареждат Павликени – 64, В. Търново - 54, Елена – 35, с по 32 излизания са Горна Оряховица и Полски Тръмбеш и Стражица – 16. Няма регистрирани лъжливи повиквания през отчетения период.