Партийната квота при избора на съдебни заседатели е смущаваща, смятат съдии
Партийната квота при избора на съдебни заседатели е смущаваща, смятат съдии / DarikNews.bg

Има нужда от промяна в системата за избор на съдебни заседатели, смятат магистрати от Велико Търново. Смущаващо е разделението по партийни квоти при избора на съдебни заседатели в местните парламенти, коментира председателят на Великотърновския окръжен съд Мая Маркова. Според нея този принцип е излишен, тъй като съдът е надпартиен и аполитичен. “Как се избират съдебни заседатели в Общинските съвети не е в нашите правомощия, при нас се получава просто една извадка с имена”, коментира Маркова. До момента не е имало отхвърлени предложения за съдебни заседатели, с изключение на един случай в миналото, когато се е повдигнал спор заради надхвърлена възраст.

Съдебните заседатели трябва да са навършили 21 години и да не надхвърлят 65 при избора си, обясни съдия Димо Колев от Районния съд. Той е съставител на специален наръчник за обучение на съдебни заседатели, издаден през 2012 г. по проект “Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели”. През същата година е извършено първото пилотно обучение на съдебни заседатели по новия наръчник, уточни съдия Мая Маркова. Според нея обществото не е достатъчно добре запознато със статута на съдебния заседател, с неговите права и задължения. 35 са новите съдебни заседатели в Окръжния съд в старата столица. Те положиха клетва на 19 декември 2014 г. Тяхното обучение започна в средата на януари, като е разделено на три модула, а днес приключва последната част. Обучението ги въвежда в наказателния процес и има за цел да им създаде увереност и сигурност при разглеждането на делата, посочи Маркова.

Съдебни заседатели участват само при разглеждане на наказателни дела на първа инстанция. Съгласно Закона за съдебната власт кандидатурите им се предлагат от Общинските съвети и се утвърждават от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд- В. Търново. Съдебният заседател е дееспособен български гражданин, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан. Съдебните заседатели се свикват за участие в заседания от  съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година. Те участват в съдебните състави, като имат еднакви права и задължения със съдиите. Назначаването им по делата става, както при магистратите, чрез случаен избор от електронна система за случайно разпределение на делата. За положения труд получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.