От август приемат молби за помощи за отопление
От август приемат молби за помощи за отопление / dariknews.bg
От август приемат молби за помощи за отопление
31581
От август приемат молби за помощи за отопление
  • От август приемат молби за помощи за отопление

Молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление за предстоящия зимен сезон ще се приемат от 1 август до 31 октомври, съобщиха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" Велико Търново. Размерът на помощта е 56,86 лв. на месец. Миналата година сумата беше 55,23 лв.

Новият момент тази година е, че в молбата задължително трябва да се заяви видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Месечните помощи за отопление ще бъдат превеждани на три транша през отоплителния сезон - през ноември, декември и януари.

Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Лицата и семействата, които не използват по предназначение помощта или я получат недобросъвестно, ще бъдат лишени от този вид помощ и през следващия отоплителен сезон, както и ще трябва да възстановят получените суми със законната лихва, предупреди Татяна Шаркова от дирекция „Социално подпомагане".

Чуйте повече в звуковия файл.

За община Велико Търново молбите ще се приемат както в Дирекция „Социално подпомагане" и кметствата, така и в Клуба на инвалида на ул. „Краков" на 3, 10, 17 и 24 август от 13,00 часа. За улеснение на правоимащите заявления ще могат да се подават в местните дирекции „Социално подпомагане" и в няколко изнесени приемни, разкрити в общините Лясковец, Златарица, Сухиндол и Полски Тръмбеш.