/ Община Велико Търново
Община Велико Търново стартира новата социална услуга "Асистентска подкрепа", съобщиха от Общината.

Специализираната социална услуга е за подкрепа на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, както и на възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

В изпълнение на Закона за социални услуги, от 4 януари е обявен и прием на документи в направленията - потребители на асистентска подкрепа, както и социални асистенти, които ще бъдат назначени, за да помагат на потребителите.

Грижата за хората в нужда ще бъде определена съобразно индивидуална оценка на потребностите, а до 4:00 часа дневно всеки работен ден ще е максималната й продължителност.

Одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" ще бъдат назначени на пълен работен ден. Един социален асистент ще предоставя подкрепа на минимум двама потребители.

Документите се приемат всеки работен ден в общинския информационен център, а подробностите са публикувани на сайта на Общината.