/ IStock
Министерският съвет одобри средства в размер на 101 925 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 80 190 лв. се предоставят по бюджетите на общините - като 77 490 лв. са в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания за третото тримесечие на 2020 година от 24 общини за финансиране на отпуснати 110 стипендии и 2700 лв. са за издадени заповеди за 4 стипендии на ученици в частни училища.

Правителството отпусна 2,5 млн. за програми за развитие на образованието

Тъй като одобрените стипендии са на ученици в две частни училища на територията на София и Велико Търново, средствата се предоставят на Столична община и на община Велико Търново.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 21 735 лв., като 21 330 лв. са за 34 издадени от министъра на образованието и науката заповеди по мерки от Програмата за 2020 г. и 405 лв. - за трансфер за Техническия университет в София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ - София, за един стипендиант.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 101 925 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 година.