Община В. Търново няма да вдига местните данъци и такси
Община В. Търново няма да вдига местните данъци и такси / Дарик нюз, архив

Община В. Търново няма да прави промени в размера на всички местни данъци и такси през 2013 г., съобщиха от администрацията. Така институцията в старата столица на практика остава една от малкото в страната, които не вдигат налозите.

За всички имоти данъкът е в размер на 2,5 ‰  върху данъчната оценка.

Такса битови отпадъци за жилищните имоти е 1,3‰  върху данъчната им оценка, а за нежилищните имоти е 6‰  върху данъчната оценка.

Без изменение остават и данъците върху моторните превозни средства.

Запазват се облекченията за такса битови отпадъци на учебните заведения, като за училищата тя е в размер на 10% от полагаемия годишен размер, а за ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" е 30%.

Като миналогодишната остава и отстъпката от 5% при данъка върху недвижимите имоти и 10% при такса битови отпадъци за гражданите, които платят пълният размер на задълженията си в периода от 1 март до 30 април.