Младите хора на Горна Оряховица искат каузи и знания
Младите хора на Горна Оряховица искат каузи и знания / netinfo
Младите хора биха избрали родния си град Горна Оряховица, за да създадат семейство и да градят кариера, но имат нужда от социална сигурност. Смислена кауза, мотивация и можещи хора - това е ключът към успеха за тях.

Около такива резултати се обединиха членовете на Градския младежки парламент на Горна Оряховица. През летните месеци те проведоха онлайн анкета със свои връстници. Социологическото проучване не е представително. То обхваща млади хора, с които Градският младежки парламент е работил по различни инициативи, както и случайни младежи ог Горна Оряховица. Представеното обобщение не претендира за общовалидност, но показва тенденции и нагласи сред изследваната група, подчертават организаторите на изследването.

"Ако целта е ясно очертана, а хората я приемат като своя кауза и инвестират своите знания и умения за нейното постигане, няма пречки тя да не бъде постигната. Разбирането - правилните хора на правилното място. Качеството на човешкия потенциал е основополагащо“, обобщи данните Даниел Божанков, координатор на ГМП. „Младите хора са открити, активни и съпричастни - търсят вдъхновение и личен пример. Те имат достъп до информация и търсят такава, предимно в социалните мрежи. Затова ги потърсихме за анализ на средата в момента“, допълни той.

Горнооряховското СУ „Вичо Грънчаров“ стартира проект „Единни и толерантни към интеграция“

63,1% от младите хора биха участвали в дискусия за развитието на своя град. 21,2% биха се информирали чрез презентация. Водещ принцип тук е младите да получават и знание чрез своето участие. „Младите хора биха били активни, ако участват в решаването на наболял обществен проблем или получават нови знания и умения - тяхната мотивация се движи от лично удовлетворение към съпричастност за обществено значими каузи“, обобщава Божанков.

Социалните мрежи са основният канал за информация на изследваната съвкупност, показва още изследването. „Важен коментар за нас беше, че вместо да пишат във Фейсбук, младите хора трябва да изразяват мнението си публично с действия пред отговорните за решаването на дадения проблем институции. Това показва гражданско съзнание“, каза още координатора.

„Трябва да се привлекат млади хора на първо място към града, на които да им се предложат добри условия и съответно да се подтикват към поддържане на града, да пазят родното си място за себе си и своите деца, да им се покаже как може да бъде, че може да бъде хубав и проспериращ град“, коментира данните Даниел Божанков. Той посочва, че основна част от отговорите на свободния въпрос - коя е водещата тема за подобряване условията на живот в Горна Оряховица, анкетираните посочват най-често образованието и инфраструктурата. „Младите хора в града се отнасят изключително скептично към политиката и почти нямат шансове за професионална реализация“, такъв извод също може да се направи от анкетата.

„Обобщаването на резултатите от отворените въпроси в анкетата ни е трудно, липсата на ограничения във въпросника дава възможност за много шум и неточост в отговорите. И все пак има проблеми, чието многократно споменаване прави впечатление. Така младите хора попълват сред отговорите си и чисто ежедневни проблеми - емигриращите им връстници и изтичането на „мозъци“ от България; борбата с бездомните кучета; липсата на хубави места за срещи; създаването на работни места; дупките по пътищата и други.

Близо 71% от анкетираните не смятат, че в Горна Оряховица има активно гражданско общество. За да се подобри това, анкетираните посочват няколко възможни мерки: по-добра комуникация; хората трябва да повярват, че нещата зависят от тях; властимащите да се вслушват в гласа на народа; младите хора да са по-активни и др. „Хората трябва да са запознати със случващото се и да искат да са активни“, е налагащият се извод от този въпрос, коментира Божанков.

 „Според нас  това изследване има значение за развитието на гражданския сектор в нашата община. Например съобразяването на проектните дейности с интересите на младите хора е важно, а наред с него трябва да се работи за формиране на ценностна система у подрастващите и за тяхното успешно бъдеще“, подчертава Божанков.