Кои са най-богатите и най-бедните области в страната
Кои са най-богатите и най-бедните области в страната / Институт за пазарна икономика
В периода 2001-2016 г. средногодишният доход на лице от домакинството в страната се увеличава средно с 240 лв. годишно или с 20 лв. месечно, достигайки 5 167 лв. Това показват данните на  Институтът за пазарна икономика. След известно колебание в годините на кризата, делът на доходите от работна заплата нараства чувствително, обобщават експертите. 

Това означава, че значителна част от доходите на българските домакинства в някои области се формират на първо място от работна заплата и едва след това от други приходоизточници като пенсии и социални помощи. През миналата година най-високи заплати са получавали работещите в София-над 7 300 лева годишно на човек. Перник се доближава най-много до доходите в столицата. Извън столицата, най-добре заплатени са хората в Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Смолян.

Най-ниско е било заплащането във Видин, Кърджали, Сливен, Силистра, Търговище (под 4 000 лева на човек годишно). Относителен спад на доходите пък се вижда в смесените области, както и в Северозападна България. Съпоставката между доходите на човек от домакинството, местното население и територията показва, че приносът на тези области към общия доход на населението става все по-ограничен.

Велико Търново е наравно с Бургас, Добрич и Шумен с доходи между 4200 и 5000 лв. годишно на човек. Тежестта на редица области от Северна България  - Видин, Монтана, Ловеч, Силистра Разград и Търговище, както и на Пазарджик, Кърджали и Сливен в южната част на страната, е далеч по-малка от гледна точка на приноса им в общите доходи на домакинствата в страната.

Експерти очакват разликата между най-богатите и някои от най-бедните области да продължи да се задълбочава. Причината е, че доходите от пенсии не могат да поддържат същия темп на растеж, какъвто виждаме в трудовите доходи.