Безработицата намалява

Безработицата намалява
Безработицата намалява / DarikNews.bg

Намаление на безработицата във Великотърновски регион отчитат през април от местната дирекция "Бюро по труда", която обслужва общините Велико Търново, Елена и Златарица.

На борсата през месеца са регистрирани 4 144 души, като нивото на безработица е 8,08 %. Тя е с малко над един пункт под средното равнище за страната (9,29%) и с около половин процент по-ниска от средното ниво за областта, което е 8,63%. Спрямо предходния месец март се наблюдава понижение с 3,7 %, а в сравнение със същия период, но преди една година, се забелязва спад с 12,7 пункта, съобщи директорът на Бюрото по труда Обрешко Нечев.

Безработните в Община Велико Търново са 2 993, в Елена трудово незаетите са 741, а в Златарица - 410. Повече от половината регистрирани на трудовата борса са жени - 2 138. Безработните младежи до 29-годишна възраст са 699. Голям дял от безработните продължават да бъдат лицата над 50-годишна възраст - 1 672.

Средната продължителност на безработицата е около 6 месеца, информира Нечев. Трудово незаетите, които имат регистрация на борсата повече от една година, са 1 293. 443 души за първи път са записани през април в Бюрото по труда или пък са възстановили регистрацията си.

На работа през април са постъпили 315 души, на 187 е прекратена регистрацията, тъй като не са се явили по график в Бюрото по труда. Със съдействието на дирекцията работа са намерили 292-ма души. През април са обявени 279 свободни работни места, с 27 по-малко от предходния месец. През месеца за едно работно място са се конкурирали 14 безработни.