420 лв. е минималният праг за самоосигуряване

420 лв. е минималният праг за самоосигуряване
420 лв. е минималният праг за самоосигуряване

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до края на януари, напомнят от Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново. Видът на осигуряване - да придобият или да се откажат от правото да ползват болнични, може да се променя еднократно за всяка календарна година. Срокът за подаване на декларация  за тази промяна е 1 февруари.

Самоосигуряващите се лица, които изберат да се осигуряват само за пенсия, могат да подадат еднократно декларация до 20 февруари с данните за месец януари. По този начин те могат да си спестят ежемесечното подаване на информация в НАП. Единственото им задължение е да внасят осигурителната си вноска до 10-то число на следващия месец.

От 1 януари вноската за пенсия падна с 2 на сто и вече е 16 % за родените преди 1 януари 1960 г. и 11 % за тези след 31 декември 1959 г. Новият минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица се вдига от 260 на 420 лв., а максималният остава 2 000 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители става 240 лв. вместо досегашните 65 лв.

Размерът на здравната вноска на лицата, които не се осигуряват на друго основание, е 16.80 лв. вместо досегашните 10.40 лв. на месец.