222 млн. лева усвояваме в региона по европроекти
222 млн. лева усвояваме в региона по европроекти / Дарик нюз, архив

Активно расте интересът към оперативните програми и възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейския съюз, информират от Областния информационен център (ОИЦ) във В. Търново. В последните месеци видимо се е увеличил броят на одобрените проекти и сключени договори за тяхното финансиране, показват актуализираните към 1 юни данни на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).

Към началото на годината европроектите във Великотърновски регион са били около 140. В момента в областта има сключени общо 170 договора за финансиране на проекти по седемте оперативни програми в България. Общата им стойност възлиза на близо 222 млн. лева. От всички 170 проекта, 60 са вече приключени, 4 са временно спрени, а 19 са прекратени. Други 41 проекта са в процес на изпълнение, а 46 са със статус на новорегистрирани. Проектите в региона се изпълняват от общо 89 бенефициента. Най-много проекти - близо 1/3, са подготвени от общинските администрации, следвани от фирми и предприятия. Сравнително по-слабо активни при подготовката и реализацията на европроекти са неправителствените организации и учебните заведения.

Най-мащабен за региона е проектът „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново" който е на стойност над 45 млн. лева. Реализацията му по Оперативна програма „Околна среда" трябва да продължи до края на 2013 г.

 На над 15 млн. лв. възлиза общият бюджет на проекта „Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ - 551 - Дебелец - Плаково - Елена, на път ІІ - 53 Елена - Сливен и на път III - 405 Царевец - Свищов, област В. Търново", който се изпълнява от „Агенция Пътна инфраструктура". Проектът, който се финансира по ОП „Регионално развитие", обаче е временно спрян. Проектът на Община Горна Оряховица „Изграждане канализация и до изграждане на водопровод с. Първомайци" се реализира по Оперативна програма „Околна среда" и е с общ бюджет от 12,7 млн. лв. Очаква се изпълнението му да приключи през април 2015 г.

Сред финансираните с европейски средства проекти във Великотърновска област преобладават тези по ОП „Развитие на човешките ресурси", ОП „Регионално развитие" и ОП „Конкурентоспособност".