Бисер Петков
Бисер Петков / БГНЕС
Активно работим за подготовка на план за действие по прилагане на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който ще бъде приет от Министерски съвет до края на тази година. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на пресконференция във Велико Търново. По думите му един от акцентите, който ще бъдат поставени в този план, е по отношение на хората с психични разстройства, умствена изостаналост, деменция, които не са малко и за които предоставяните в момента услуги са недостатъчни. Той отбеляза, че индикатор за това е големият брой чакащи за тези услуги. Министър Петков поясни, че основно в този план се предвижда започване на процеса на деинституционализация на дългосрочната грижа за възрастните хора с постепенно преминаване към социални услуги в общността и съпътстващи услуги с цел създаване на условия за независим и достоен живот на тези наши сънародници.

Бисер Петков
netinfo

„В първия план за действие, който ще обхваща периода до 2021 г., се предвижда финансиране за промяна в около 10 институции за такива лица, осигурено основно по ОП „Региони в растеж“. Амбицията ни е да осигурим едно разноообразие от социални услуги – качествени, достъпни. Другото направление, в разработения план, е насочено към усъвършенстване на услугите в домашна среда. Това, което за първи път ще направим, е да осигурим устойчиво финансиране на тези услуги от бюджета на страната. Досега финансирането ставаше по различни програми и схеми, което беше свързано с известни неудобства и несигурност за лицата, които ги ползват. Това са важни и търсени услуги, от които се ползват над 26 000 възрастни лица и по тях намират заетост около 16 000 лични асистенти и домашни помощници”, обясни социалният министър. По думите му това е част от мерките по изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа от 2014 г.
 
Бисер Петков припомни направеното до момента от кабинета  и заяви, че са предприето действия за осигуряването на финансиране на услугите, свързани с грижа в домашна среда за възрастните хора с увреждания. „С решение на правителството бяха осигурени от бюджета на МТСП 15,7 млн. лв. за продължаване на договорите с общините по схемата „Независим живот“ за финансиране на услугите „Личен асистент“, „Домашен помощник“, „Социален асистент“, които осъществяват грижа за тези хора в домашна среда.
 
Той засегна и друга важна тема, а именно увеличението на минималните пенсии за трудова дейност. По думите му от 1 октомври 2017 г. правителството ще направи решителна крачка към намаляване на бедността. „Кабинетът предприема действия за повишаване на доходите на хората в третата възраст и от 1 октомври ще бъде второто увеличение на минималния размер на пенсиите за трудова дейност. Първото както знаете беше осъществено от 1 юли 2017 година. От 1 октомври всички минимални пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени. Това е зависимост от водещото увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, чийто размер понастоящем е 180 лв., а от 1 октомври нараства на 200 лв. Заедно с това нарастване всички други пенсии за трудова дейност – инвалидни, наследствени, също ще се увеличат и това ще се усети от над 800 000 български пенсионери. Около 450 000 от тях ще получат второто увеличение основно в размер от приблизително 20 лв. На около 350 000 души, които в момента получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в диапазона 180-200 лв., пенсията им ще бъде приравнена на 200 лв.“, уточни министърът.