/ Община Варна
Отсъствията на децата, записани в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6-годишни) в детска градина и училище на територията на Община Варна, са допустими по желание на родителите от 18 до 31 януари, след писмено уведомяване на  директора на съответната образователна институция.

Това е разпоредено със заповед на министъра на образованието, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Общината.