Стари съблекални в Старо Оряхово стават туристически инфоцентър

Стари съблекални в Старо Оряхово стават туристически инфоцентър
Стари съблекални в Старо Оряхово стават туристически инфоцентър / wikimedia.org

Стари съблекални в с. Старо Оряхово се превръщат в модерен туристически инфоцентър. Строително-ремонтните работи се изпълняват след спечелен конкурс по проект „Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово“. Проектът е на стойност 127 426,85 лв. без ДДС. Парите са осигурени по договор за безвъзмездна финансова помощ сключен между община Долни чифлик, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Бяла - Долни чифлик – Аврен“.

В рамките на проекта се извършва основен ремонт на стара двуетажна сграда, която се намира до бившето игрище в центъра на Старо Оряхово. В нея е имало съблекални и младежки клуб. Със средства, осигурени по европроект, игрището се превърна в многофункционална спортна площадка. Сега старите съблекални стават туристически инфоцентър.

За тази цел се извършва ремонт и вътрешно преусторйство на сградата, без да се засягат конструктивни елементи. След това обновените помещения ще бъдат оборудвани с мебели и техника съобразно новите си функции.

„Мястото на туристическия информационен център не е избрано случайно – той се намира съвсем близо до главния път Варна – Бургас и отклоняващите се от него маршрути за курорта Шкорпиловци и екокомплексите Венелин и Шерба. В инфоцентъра туристите ще имат възможност да получават актуална информация за транспортни връзки и туристически услуги. На тяхно разположение ще са бърз интернет, информационни брошури, кафене и други придобивки”, обясни кметът на община Долни чифлик Борислав Натов.