училище
училище / iStock/Getty Images
Проекторамката възлиза на 154 млн.лв.

За поредна година се отделя рекордно висок бюджет за образование, с което се дава ясен знак, че този ресор остава приоритет №1 за общината.

Проекторамката по това перо възлиза на 154 млн. лв. и с най-голям относителен дял в общия общински бюджет – 40%, като ръстът спрямо 2019 г. е с 11,3 млн. лева. В тази сума е включено 17% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и 10 на сто на възнагражденията на непедагогическия персонал.

И през 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училищата и детските градини и създаване на модерна база за обучение и кариерно развитие.

Предстои основен ремонт на бившия Дом „Другарче“ и преустрояването му в детска градина с 4 градински и 1 яслена група, които ще бъдат филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“. Осигурено е финансиране за завършване на строителството на новия корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче“.

Близо 2 млн. лева са заделени за реконструкцията на НУ „Васил Левски“ в кв. „Аспарухово“ и преустройство на помещения в I Езикова гимназия. Над 1,8 млн. лева общината ще инвестира в основен ремонт на площадки за игра на открито и спорт в 12 детски градини. Нови спортни площадки ще има в 5 училища, за които са заложени близо 1,2 млн. лева. Модерни съоръжения ща бъдат изградени в СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, IVЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, СУЕО „А .Пушки“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.