Общината иска да стопанисва Термите и Аладжа манастир
Общината иска да стопанисва Термите и Аладжа манастир / netinfo

Аладжа манастир, Римските терми и още няколко исторически паметници във Варна да бъдат предоставени за стопанисване на Община Варна. Това предлага кметът на морската столица Иван Портних в писмо до Общинския съвет.

Общината настоява да поеме за срок от 10 години грижата за недвижимите археологически културни ценности, попадащи в имоти публична държавна собственост. Сред включените в предложението обекти са още Епископската базилика на древния Одесос на ул. „Хан Крум", Княжеският манастир в местността Караач теке, теренът в Западна промишлена зона, където бе открит Варненският халколитен некропол и др.

Целта е да се отвори възможност пред Варна да се бори за европейски средства, свързани с опазването, възстановяването и поддържането на културно-историческото наследство.

Варненският исторически музей кандидатства с проект по програмата БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По програмата се отпускат средства за дейности по реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, документиране на културната история, осигуряване на достъпност на културното наследство за обществеността и представяне на съвременното изкуство и култура на широката общественост.

Решението за предоставяне за стопанисване на имотите може да вземе Министерският съвет. Предложението ще бъде разгледано първо от комисията „Култура и духовно развитие" към местния парламент. Заседанието е насрочено за 10 часа.