Новата транспортната схема на Варна – готова до края на 2016 г.
Новата транспортната схема на Варна – готова до края на 2016 г. / Варна утре

Новият генерален план за организацията на движението на територията на община Варна трябва да стане факт до края на следващата година, пише Варна утре. Този срок е предвиден в обществената поръчка, с която местната администрация търси изпълнител. Съгласно заданието избраната фирма трябва да изработи предварителен и окончателен проект съобразно утвърдените Общ устройствен план на града и комуникационно-транспортен план, срещу което ще получи сумата от 200 хиляди лева. Оферти ще се събират до 18 януари 2016 г.

Новата схема трябва да очертае насоките за транспортното райониране, организацията на транзитното движение, режимите на движение на определени видове превозни средства, в това число от линиите за обществен превоз, режимите на движение на велосипедисти и пешеходци, режимите за престой, паркиране и изпреварване и скоростните режими на движение. Проектантите ще получат доклад за кратковременното паркиране на територията на града, изготвен по поръчка на общинската администрация.

В крайна сметка с новия план трябва да се постигне бърз, безопасен и икономичен превоз на пътници и товари, ефективно използване на изградената улична и пътна мрежа, опазване на околната среда и намаляване на вредните въздействия на автомобилния транспорт, като шума, газовете и вибрациите. Изготвянето му е необхоидмо и предвид спечелния от общината проект за интегриран градски транспорт, чиято реализация върви в момента.

Общината няма действащ генерален план за организация на движението през последните десет години. Администрацията разполага с информация за същестуващата организация на движение по райони, която обаче не е актуализирана.