Институтът по рибни ресурси празнува юбилей с конференция
Институтът по рибни ресурси празнува юбилей с конференция / Институт по рибни ресурси - Варна

Институтът по рибни ресурси – Варна ще отпразнува своя 80-годишен юбилей с провеждането на Международна конференция “Динамика на черноморската екосистема”.

Форумът ще се проведе днес и утре в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ в комплекса "Св. Св. Константин и Елена".

Държавният научно-изследователски Институт по рибни ресурси е основан през 1932 г. От началото на 50-те години на миналия век е единственият, осъществяващ редовни изследвания в Български териториални води. Понастоящем притежава колекция от данни, събирани в продължение на много години и даващи възможност да се правят заключения за главните промени на Черноморската екосистема за продължителен период от време.От 2000  до 2006 г. е преименуван в Институт по Рибарство и Аквакултури – Варна. Състои се от две структурно и тематично обособени научни звена (морско и сладководно рибовъдство) с дългогодишна история.

От 2007 г. с министерско постановление възстановява своята самостоятелност. Институтът е част от Селскостопанска Академия (ССА) към Министерство на земеделието и храните. В него работят 12 научни сътрудници, обединени в направления Хидробиология и Ихтиология