електробус
електробус / БГНЕС
Стойността на проекта е 85,4 млн.лв.

60 нови електробуса влизат в „Градски транспорт“ ЕАД по ОП „Околна среда“.

Стойност на проекта е 85,4 млн. лв. Освен тях, предвижда се закупуване на 2 бързозарядни станции и необходимия брой бавнозарядни станции, целта на които е през нощта на депо да се осъществи пълно зареждане на батериите за всички автобуси. Доставените превозни средства ще намалят и шумовото замърсяване в града. Към настоящия момент са обявени 4 от процедурите по ЗОП.

Очакван ефект: Намаляване на вредните емисии във въздуха с приблизително 41%, фините прахови частици, генерирани от градския транспорт,  ще спаднат с приблизително 53%.

През последните 6 години Община Варна работи усилено към подобряване качеството на  обществения транспорт. „Това е четвърти проект, свързан с подновяване на подвижния състав на общинския превозвач „Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като за тази цел успешно реализирахме три проекта, в рамките на които бяха закупени общо 85 нови автобуса и 30 тролейбуса“, припомни кметът Иван Портних.