/ iStock/Getty Images
Водата в Търговище и няколко села е с повишена мътност. Поради обилните валежи през изминалата седмица в язовир"Тича" са постъпили за кратко време значителни водни количества, което доведе до повишаване на показателя "мътност" на суровата вода в язовира, информират от "Водоснабдяване и канализация" в Търговище

Според специалистите от Дружеството в следствие на това и водата постъпваща във водопроводната мрежа на града, както и в селата Божурка, Братово, Пайдушко, Цветница, Руец и Лиляк е с повишена мътност. Качествата на водата на вход и изход на Пречиствателната станция за питейни води /ПСПВ/ - Търговище, както и във водопроводните мрежи на населените места се следят непрекъснато от акредитираната лаборатория на "ВиК".

В следващите дни, с цел предотвратяване влошаването на микробиологичните показатели, водата във водопроводна мрежа на изброените населени места ще бъде с повишено съдържание на остатъчен хлор и мирис и вкус на хлорни препарати.

От "ВиК" препоръчва на своите абонати, водата да не се използва за директна консумация или ако се използва, да се преварява предварително.
При нормализиране на показателят "мътност", дружеството ще уведоми своевременно потребителите
БТА