/ iStock/Getty Images
Почти 300 проверки са извършени за седмица в горските стопанства на територията на област Търговище. На бракониерите са съставени два акта и един констативен протокол по Закона за горите, съобщават от Североизточното държавно предприяте /СИДП/.

За седмицата са извършени общо 942 проверки от служители на 18 стопанства от системата на СИДП. 176 от тях са на обекти за добив на дървесина, 192 на автомобили, а останалите са на ловци и граждани, които са извършвали различни дейности в държавните горски територии. Конфискувани са една каруца и четири кубика дърва за огрев. Съставени са седем акта и два констативни протокола, допълват от СИДП.