Тракийски университет
Тракийски университет / Тракийски университет-Стара Загора
Започна подаването на кандидатстудентските документи за предварителните изпити/тестове в Тракийски университет. Крайният срок е два дни преди изпита.

Кандидатите ще имат възможност да се явят, както на предварителните изпити, така и на редовните, като за прием ще бъде избрана по-високата оценка от изпитните резултати.

Документи се приемат в Стара Загора - в Ректорат, стая 201; в Ямбол - Факултет „Техника и технологии“; в Хасково - във Филиала на Медицинския факултет; в бюрата на ЦКПИ и НАПС; и онлайн на сайта на университета.

Предварителните изпити по биология в Стара Загора са на 14 март и на 11 април, по химия на 4 април. Тестът по биология в Стара Загора ще се проведе на 14 март и на 4 април, а в Хасково ще е на 11 април.

Тестовете по обща езикова култура и география в Стара Загора ще са на 14.03 и на 04.04, по математика на 14.03 и на 04.04 в Стара Загора и Ямбол.

Общотехническа подготовка - тест ще бъде на 14.03, 04.04 и 25.04 в Ямбол, а в Стара Загора на 14.03 и на 04.04. Изпитът по социална медицина в Стара Загора е на 04.04.

Повече информация и подробности могат да бъдат намерени на сайта на Тракийски университет - http://www.uni-sz.bg/прием/.