документи документ
документи документ / Thinkstock/Getty Images
Агенцията по заетостта приключи приема на заявления от работодатели за изплащане на компенсации за периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

Мярката 60/40, от месец юли ще продължи в нов разширен вариант да предоставя подкрепа за бизнеса и през следващите 3 месеца, но по реда на ново Постановление на Министерски съвет.

На одобрените вече работодатели Агенцията по заетостта напомня, че през месец юли ще се извършат плащанията за компенсации, дължими за предходни месеци, в т.ч. и за месец юни.

Работодателите трябва да подадат отчетните си документи до 14 юли, за да се обработят и подадат своевременно на Националния осигурителен институт за изплащането им до края на  месец юли.

От Агенцията напомнят на работодателите внимателно да проверят документите, които представят за месечното изплащане на средствата, включително и за спазването на определения максимален срок за изплащане на компенсации, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

Документите се насочват към Дирекция „Бюро по труда”, в която работодателят е одобрен и се препоръчва да се използва електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, където документите са  подписани с квалифициран електронен подпис.