дуално обучение
дуално обучение / netinfo
Стара Загора е градът, в който преди три години пилотно стартира „Домино”. Вече е приключен първият етап, а ръководителите на проекта и училищните директори се надяват да има и втори. В града на липите три гимназии обучават ученици по дуалната система. „Стара Загора е отличен пример за партньорство между всички институции и организации, работещи по проекта. Постигнахме и добри резултати”, каза Петя Евтимова, ръководител на проекта „Домино” за дуално обучение.

Професионалната гимназия по облекло и хранене „Райна княгиня” си сътрудничи с 14 ресторанта, в които от следващата учебна година бъдещите готвачи и сервитьори ще имат реална възможност да усвояват практически знания и умения за двете професии. В Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Н.Й Вапцаров”  25 ученици преминават през дуално обучение.

Шест фирми са подали ръка на ръководството на гимназията и са дали съгласие децата да се обучават на практика в тях. В Професионалната гимназия по електротехника „Г.С. Раковски” дуалното обучение също обхваща 25 ученици. Обнадеждаващ факт е, че интерес към гимназистите, преминали през такова обучение, проявяват сериозни дружества като „Мини Марица изток” и EVN. 
 
Своите виждания за необходимите промени, които трябва да настъпят в професионалното образование у нас, за да стане то адекватно на нуждите на българския бизнес, споделиха на работна среща, посветена на реализацията на българо-швейцарския проект „Домино” в професионални гимназии от Старозагорска област.

Акцент бе поставен на  водещата роля на родителите в избора на гимназия за децата, завършващи седми клас. Представители на старозагорския бизнес споделиха опита си с организирането на дни на отворените врати за родители и ученици, в които подрастващите и техните родители имат възможност да се запознаят „на живо” с дейността на определени фирми.

В разговорите стана ясно, че това е работеща идея, която трябва да бъде надграждана.Работодатели обясниха още, че според тях са необходими законови промени, които да позволят по-лесното наемане на лица под 18 г. на работа.
 
„На всички срещи, които досега сме имали с бизнеса, се очертава този проблем. Собственици на фирми са готови да дават стипендии на ученици, които работят при тях, но и искат да защитят тази си инвестиция, като обвържат учениците след завършване да остават на работа при тях поне за известно време. Сключването на договори с непълнолетни деца обаче се оказва много сложно”, каза областният управител Гергана Микова.
 
„В Старозагорска област 60 процента от учениците се обучават в професионални гимназии. Във връзка с одобряването на предстоящия план-прием за следващата учебна година сме отправили покана към работодателите и бизнес организациите за съдействие. Нека те кажат какви специалности са им необходими, за да можем да съобразим техните нужди с броя и вида на паралелките в професионалните училища. Ние работим добре с бизнеса на Старозагорска област и това е една от стъпките за подобряване на професионалното образование”, посочи началникът на РУО Татяна Димитрова.
 
И тази година ТПП, съвместно с други бизнес сдружения, ще организира и проведе анкета сред представителите на всички сфери на бизнеса от региона, за да проучи нуждата им от кадри.