/ iStock/Getty Images
Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. от 1 юли. 

Започва подаването на новия вид заявления за отпускане на пенсия

Това предвижда приетото от правителството Постановление за определяне на размера на този вид пенсия. Увеличението ще повиши пенсиите на 136 500 души.

Влиза в сила изчисляването на пенсиите по две методики

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост.

Експертите на НОИ ще изчисляват по-благоприятния размер на пенсията

Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.  Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.