Обсъдиха мерки за ограничаване на разпространението на „син език”
Обсъдиха мерки за ограничаване на разпространението на „син език” / община Стара Загора

Временно се затваря пазарът за живи животни в старозагорското село Могила и се забранява нощната паша в община Стара Загора от 19.00 ч. до 8.00 ч. на следващия ден. Това са едни от мерките, които оповести на свое заседание днес Общинската епизоотична комисия, във връзка с ограничаване разпространяването на заболяването „син език" по преживните животни, във всички 52 населени места от Община Стара Загора.

Кметовете и кметските наместници трябва да съдействат за изпълнението на предвидените мерки за профилактика, да уведомят собствениците на животновъдни обекти за необходимостта от извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на тор и местата за водопой.

За предстоящите действия ще бъдат уведомени и собствениците на пчелини, с цел предпазване на пчелите от отравяне с препарати. Във всички кметства ще бъдат разлепени съобщения с информация за клиничните признаци на заболяването и въведените забрани.

През следващите дни поетапно ще бъдат проведени клинични прегледи на дребните и едрите преживни животни в общината, съобщи д-р Алексей Алексиев, официален ветеринарен лекар на Община Стара Загора при Областна дирекция по безопасност на храните.

Заболяването не е опасно за хората и не се налага вземането на предпазни мерки от тяхна страна, коментира д-р Таня Перчемлиева, началник отдел „Противоепидемиологичен контрол" в РЗИ Стара Загора.

Собствениците на животновъдни обекти с овце, кози и говеда в общината не трябва да позволяват при паша и водопой смесването с други стада, както и закупуването на преживни животни с неизвестен здравен статус. При случай на заболеваемост или смъртност да уведомяват незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар на общината.