среща
среща / netinfo
Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” инж. Андон Андонов се срещна с областния управител Гергана Микова и кмета на община Раднево д-р Теньо Тенев . Основен акцент в разговора бяха опасностите пред българската енергетика, които крият гласуваните на 28 април в Брюксел нови, по-строги норми за допустими емисии вредни вещества от въглищните централи. Инж. Андонов изрази увереност, че България ще направи всичко необходимо, за да се справи със ситуацията и до сътресения в енергийния сектор няма да се стигне.

След представянето на филм за  „Мини Марица изток” ЕАД  участниците в срещата посетиха Рудник „Трояново-1”, Рудник „Трояново-север“ и провериха входа на подземния канал на язовир Ковачево.

Ръководството на минното дружество и областният управител разговаряха за актуалното състояние на комплекса и потвъдиха, че проблемите свързани с най-голямото българско въгледобивно дружество са от социална значимост за областта. Те изискват общи усилия и налагат намирането на конкретни и бързи превантивни решения.